Modulen

Beide uitvoeringen van de Moduceloven zijn opgebouwd uit diversen modulen. Het type moduul is afhankelijk van de uitvoering welke mede wordt bepaald door de gewenste capaciteit.

Aandrijfmoduul

Het eerste moduul is de aandrijfmoduul. De naam zegt het al deze verzorgt het transport van de schommels en is, zoals boven omschreven, leverbaar in twee uitvoeringen. Bij beide uitvoeringen vindt men bij dit moduul aan de voorzijde het bedieningspaneel als mede een display waar men zowel de ingestelde als actuele parameters kan uitlezen. Verder vind men in dit moduul ook de vulopening welke is afgesloten middels een automatisch werkend luik. Dit luik wordt via de aanwezig besturing bediend. Dit betekend dat als de betreffende schommel in de vulpositie staat het luik automatisch opengaat om de koppels van en/of op de schommel te kunnen schuiven. Na een ingestelde tijd sluit het luik zich automatisch. Bij een geopend luik wordt de naar buiten stromende warme lucht afgezogen zodat temperatuurstijging in de bakkerij zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ook zijn er voorzieningen aanwezig om een afvoertransport aan te brengen (alleen mogelijk bij de geautomatiseerde uitvoering). Dit betekend dat het afvoertransport eventueel later kan worden aangebracht. Het afvoertransport is voorzien van een sproei-installatie.

In het aandrijfmoduul is een stoomnevel voorziening aangebracht alsmede een afzuiginstallatie. Dit alles voor het verkrijgen van een kwalitatief zo goed mogelijk eindproduct.

Startmoduul

Direct achter het aandrijfmoduul zit het start moduul. Die eventueel kan worden voorzien van een pusher, voor een automatisch lossysteem.

Het aantal tussenmodules zijn afhankelijk van de capaciteit.

Tussenmodules

Het aantal tussenmodules zijn afhankelijk van de capaciteit.

In de moduul direct achter het aandrijfmoduul is, bij gebruik van het afvoertransport, een zogenaamde pusher gemonteerd. Deze pusher zorgt er voor dat de koppels van de schommels op het afvoertransport komen. Ook dit wordt automatisch geregeld.

Verder zijn alle tussen geplaatste modulen voorzien van gasbranders. Het aantal gasbranders per lengte eenheid is zodanig gekozen dat deze volledig is afgestemd op de gevraagde temperatuur ter plaatse. Ook is de nodige meet er regel apparatuur aanwezig. De signalen welke hierdoor worden verkregen en of benodigd zijn, worden door een computer verzorgd/verwerkt.

Spanmoduul

Het laatste moduul is het spanmoduul. Deze module zorgt er voor dat de ketting, welke de schommels draagt, gespannen blijft. Tevens wordt in dit moduul, evenals in het aandrijfmoduul, de transportrichting omgekeerd.